انگلیسی
يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: باقر زارعی
مرتبه علمی: مربی پایه ده
پست الکترونیک: Zarei.Bager@yahoo.com

دروس آموزشی

ساختمان دادهها

طراحی الگوریتمها

هوش مصنوعی

شبیهسازی کامپیوتری

آزمایشگاه معماری

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.